ECDL Relational databases

19 Eur € (~ 20.71 $)

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a.

 

SKU: 64 Categories: ,

Description

Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su kreiranje baze, formulara za unos podataka i izveštaja. Zatim slede lekcije koje su posvećene pronalaženju podataka, definisanju upita, prenosu podataka iz drugih aplikacija i Web-a itd.

 

Povezani kursevi

Sadržaj

 • Uvod u baze podataka
  Svrha baze podataka, Koraci za planiranje baze, Planiranje baze podataka, Određivanje strukture tabele
 • Rad sa Access-om
  Pregled Access okvira, Izbor predmeta, Kreiranje baze podataka, Prazne baze podataka
 • Rad sa izveštajima
  Tabele i izveštaji, Unos izveštaja preko liste, Unos izveštaja preko formulara, Pronalaženje izveštaja, Dodeljivanje i uklanjanje filtera, Sortiranje izveštaja, Brisanje izveštaja iz tabele
 • Rad sa tabelama
  Korišćenje Table Wizard-a, Prebacivanje, Object View opcija, Korišćenje više tipova podataka, Input Mask Wizard, Lookup Wizard, Podešavanje primarnih ključeva
 • Rad sa formularima
  Korišćenje Form Wizard-a, Korišćenje kontrola, Formatiranje formulara, Ubacivanje grafika, Korišćenje AutoForm opcije
 • Definisanje relacija
  Pregled relacija tabela, Relacija „jedan na više“, Relacija „jedan na jedan“, Relacija „više na više“, Forsiranje referentnog integriteta, Obnavljanje kaskada
 • Kreiranje i modifikovanje tabela
  Kreiranje i modifikovanje, Data Validation Custom Input Masks, Optimiziranje Data Type funkcije, Prikazivanje relacionih izveštaja, Povezivanje postojećih podataka
 • Kreiranje i modifikovanje formulara
  Kreiranje u Design View režimu, Modifikovanje karakteristika formulara, Kreiranje podformulara, Kreiranje kontrolne table, Podešavanja i modifikacije
 • Uvod u upite
  Upiti za biranje više tabela, Modifikovanje karakteristika upita, Određivanje kriterijuma za više polja, Zajedničke karakteristike, Dodeljivanje filtera, Optimiziranje upita
 • Tipovi upita
  Tipovi upita, Kreiranje, Parametar upita, Tipovi Action upita, Kreiranje upita (Append), Kreiranje upita (Delete), Kreiranje Totals upita, Agregatne funkcije u upitima
 • Kreiranje izveštaja
  Korišćenje Report Wizard-a, Design View opcija, Kreiranje izveštaja iz upita, Pregledanje i štampanje izveštaja, Korišćenje kontrola kalkulacija, Korišćenje više sekcija, Sortiranje i grupisanje podataka, Dodavanje kontrola podizveštaja
 • Integracija sa drugim aplikacijama
  Integracija, Eksportovanje tabela, Odvlačenje i ispuštanje
 • Access-ove operacije na WEB-u
  Korišćenje Page Wizard-a, Kreiranje Pivot grafikona, Čuvanje Web stranice, Kreiranje hiperlinkova
 • Korišćenje Access-ovih alatki
  Importovanje XML dokumenata, Eksportovanje XML dokumenata, Sabijanje i popravka baze, Repliciranje baze podataka, Enkriptovanje i dekriptovanje, Dodeljivanje lozinke, User-Level Security Wizard
 • Kreiranje aplikacija
  Kreiranje Access-ovih modula, Deljena baza podataka, Kreiranje MDE fajla

 

Povezani kursevi